משלוחים בחינם | אפשרות איסוף עצמי

מדיניות ביטול/החזרת מוצרים

מדיניות ביטול/החזרת מוצרים

ג. דמי משלוח ואספקה

 • אספקת המוצר תהא לכתובת שיקליד הלקוח בתהליך הרכישה. לא ניתן לשנות כתובת ו/או פרטים שגויים שהוקלדו אלא בתוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה באמצעות מייל לאתר שיכלול את מספר ההזמנה.
 • זמן האספקה המשוער הוא 7- 21 ימי עסקים ממסירת החבילה לחברת המשלוחים. זמן עיבוד ההזמנה הוא 1-3 ימי עסקים. ימי עסקים הינם ימי חול ראשון עד חמישי בלבד; ימי חג, ערב חג, שישי ושבת לא ייחשבו ימי עסקים. יום ביצוע ההזמנה לא ייחשב במניין ימי העסקים.
 • מועד האספקה הינו משוער כיוון שהוא תלוי בגורמים ונסיבות שאינם בשליטת החברה. הלקוח מאשר כי ידוע לו שעשוי להיות עיכוב משמעותי באספקה כתוצאה מכוח עליון, תקלות טכניות, שביתות, השבתות, סכסוכי עבודה, מערכת המכס, תנאי מזג אוויר חריגים, מחלות ומגפות, פעולות מלחמה, טרור, חבלת סייבר, וכיוצ”ב.
 • הלקוח מסכים ומאשר, כי אספקת כל מוצר מכל סוג בתוך 60 ימי עסקים תיחשב זמן סביר ומקובל לאספקה, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל כך. מבלי לגרוע מהאמור, החברה תפעל ככל יכולתה לספק כל מוצר בתוך 7- 21 ימי עסקים.
 • התקנון של חברת דואר ישראל ו/או של כל גוף שילוח אחר המבצע עבור החברה את הובלת ואספקת המוצר אל כתובת הלקוח יחולו גם על הלקוח, ובלבד שאין בהם כדי להרחיב את חבות ו/או אחריות החברה ו/או האתר.
 • באזורים המוגבלים לגישה עפ”י תקנוני חברת דואר ישראל ו/או גוף השילוח, החברה תהא רשאית לספק את המוצר ללקוח במקום חלופי, בתיאום מראש.
 • משלוח שאבד – אחריותה של החברה תהא מוגבלת לאספקה מחדש של המוצר שהוזמן, על חשבונה של החברה, זאת לאחר שקיבלה אישור מחברת השילוח על האובדן. סעיף זה לא יחול במקרה בו האובדן נובע ממסירת מספר טלפון לא תקין / כתובת שגויה / פרטים לא עדכניים ע”י הלקוח.

ביטול עסקה והחזרת מוצרים

 • ביטול עסקה לרכישת מוצר יהיה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “החוק“) ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 (להלן: “התקנות“).
 • במקרה בו הביטול נעשה שלא בעקבות פגם או אי התאמה, על הצרכן לשלם דמי ביטול בשיעור 5% מסכום העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות החברה בהתאם להוראות החוק (להלן “דמי טיפול”)
  ביטל הלקוח את העסקה לאחר קבלת המוצר, הוא יחזירו למפעלי הספקים של החברה בתיאום מראש
 • הלקוח רשאי לבטל את העסקה מיום עשיית העסקה ועד 30 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם, בכפוף להחזרת המוצר למשרדי החברה באריזתו המקורית שהוא אינו פגום ולא נעשה בו שימוש. חיבור המוצר לחשמל, גז או מים ייחשב כשימוש במוצר. היה המוצר ביגוד או הנעלה – הסרה מהאריזה המקורית תיחשב כשימוש במוצר.
 • אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
 • ביטל הלקוח את העסקה עקב פגם במוצר שמקורו בייצור ו/או עקב אי התאמה בין המוצר לבין תיאורו במסמך הגילוי ו/או עקב אי אספקת המוצר בתוך 90 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה – תחזיר החברה ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, תבטל את חיובו של הלקוח בשל העסקה ולא תגבה ממנו דמי ביטול.
 • ביטל הלקוח עסקה שלא מחמת פגם או אי התאמה במוצר, תחזיר החברה ללקוח, בתוך 30 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר המוצר ששולם בפועל על ידי הלקוח, תבטל את חיובו של הלקוח בשל העסקה ותגבה דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך ביניהם.
 • לא יינתן החזר או זיכוי על דמי המשלוח. במידה ולא בוצע חיוב על דמי משלוח (משלוח חינם) החברה רשאית להפחית עד 29 ₪ מסכום העסקה כנגד דמי המשלוח.
 • החברה רשאית לנכות מהתשלום המוחזר ללקוח את הסכום ששילמה בעד סליקת כרטיס האשראי של הלקוח בעסקה שבוטלה.
 • החזרת תשלום ללקוח שביטל את העסקה כדין תהיה בתוך 7 ימי עסקים מיום קבלת המוצר במשרדי החברה שהוא תקין ולא נעשה בו שימוש, ותיעשה באופן שנעשה בו התשלום. אם לא היה ניתן לזכות את כרטיס האשראי של הלקוח, תשיב החברה ללקוח את התשלום באמצעי תשלום אחר.
 • הודעת ביטול תימסר ע”י הלקוח לחברה (בצירוף מספר העסקה, שם הלקוח ומספר תעודת הזהות שלו) בהתאם להוראות הדין.
 • הזכות לבטל עסקה לא תחול על המוצרים הבאים:
  • מוצר שיוצר בהתאמה אישית עבור הלקוח בעקבות העסקה
  • הלבשה תחתונה ובגדי ים
  • מוצר מתכלה בעל חיי מדף קצרים
  • תכשיט שמחירו גבוה מ-3,000 שקלים, למעט שעונים
  • מוצר שעל פי החוק אין להחזירו